Home
About
Total: 38
Transportnytt bevakar hela logistikkedjan oavsett om det handlar om lagring, vägning, märkning och förpackning eller om manuell och automatisk hantering. Vi har ett starkt fokus på den snabbväxande e-handelsbranschen och rapporterar om de viktigaste logistikanläggningarna och de hetaste logistikregionerna.

Vi publicerar grundliga och initierade tester av transportbilar och vi följer it-utvecklingen inom transport- och logistiksektorn.

Vi är också med och driver den pågående debatten om logistik, infrastruktur och samhällsfrågor.

Transportnytt är samarbetspartner med flera viktiga mässor, konferenser och organisationer inom transport- och logistikområdet.

Transportnytts läsare återfinns inom företagsledningar samt hos transport-, logistik-, lager- och inköpschefer. Stora läsargrupper finns inom speditions- och åkerinäringen, hos Sveriges hamnar och bland konsulter och konstruktörer